Com ens organitzem?

A començament de 2021 som un 55 socis i 150 simpatitzants aproximadament. Les decisions sobre les línies d’actuació, elecció de càrrecs, aprovació de propostes sobre comptes anuals, organització, aliances, pla d’acció anual,… les prenem en assemblea.

La junta lidera i garanteix el mandat de l’assemblea. Planifica, gestiona organitza, lidera, distribueix els recursos, comunica, fa seguiment i fa la rendició anual de comptes. Està composta per una Presidenta, Vicepresident, Secretaria i Tresorera.

El grup de coordinació impulsa la participació, coordinació, el desplegament, assegura l’acompliment d’objectius dels grups de treball, informa sobre la evolució dins els diferents grups de treball,…

Els grups de treball, son el lloc on hi ha la participació activa, les aportacions, propostes i desenvolupament de les tasques dels projectes que son actius en un moment donat.