Activitats de difusió i concienciació:

Aporta a l’àmbit educatiu una visó integradora que utilitza la metodologia per posar l’alumne al centre, mitjançant treballs per projectes i cooperatius.

Projectes en marxa:

Ecosistema EBC

Es tracta de la més ampla base de dades oberta que interconecta nodes de l’EBC entre activitats, institucions participants, geografies i persones.

Càpsules dones economistes pel bé comú

Un llegat de les principals figures femenines economistes que han fet aportacions a l’EBC.

Com aplicar l’EBC a la teva institució educativa

Per aconseguir alinear la forma de treballar dels centres educatius amb els valors de l’EBC utilitzem la metodologia anomenada el Balanç del Bé Comú (BBC). Es basa en un procés qualitatiu i quantitatiu que analitza, a través d’una sèrie d’indicadors, la relació entre els quatre valors de l’EBC (dignitat humana, solidaritat i justícia social, sostenibilitat mediambiental, transparència i codeterminació) amb els diferents grups d’interès de la comunitat educativa.

Balanç del Bé Comú dona com a resultat un informe en el qual:

Es posa de manifest totes les bones pràctiques que està fent el centre educatui i s’acompanya un Pla de Millora per a assolir una EBC perdurable en el temps.

Els centres educatius també tenen la possibilitat de convertir-se en Centres Educatius del Bé Comú d’acord amb les diferents opcions que ofereix el Protocol de Centres Educatius

Centres Educatius del Bé Comú

A Catalunya

A la resta de l’estat