10 prototips de la vida real per una EBC

Un sistema econòmic només pot ser socialment just i sostenible [...]