Saltar a continguts

EBC Catalunya

Navegació

Menú principal

L'Associació

Òrgans de participació i de govern. Estatuts

Els instruments per a la gestió de l'associació i la participació dels seus membres són l'Assemblea General, la Junta Directiva i la Coordinació dels equips de treball.

L’Assemblea General

L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i està integrada per tots els seus associats. Les seves funcions principals són determinar les activitats de l’Associació per aconseguir els seus objectius, aprovar l’elecció dels membres de la Junta Directiva, examinar i aprovar els comptes anual, així com el pressupost anual o la memòria d’activitats entre d’altres.

La Junta Directiva

L’associació està gestionada i representada per una junta directiva formada per quatre membres: la presidenta, el vicepresident, el tresorer i el secretari. Les seves funcions són les de dirigir i coordinar les activitats associatives i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, així com vigilar l’acompliment dels acords de l’Assemblea General. Està oberta a l’establiment de vocalies segons necessitats.

Les persones que conforme la Junta Directiva són:

Joan Martinez, Secretari

Marcel Juan, Tresorer

Jorge León, Vicepresident

Montse Junyent, Presidenta

 

Les vocalies

Les activitats de l’Associació estructuren actualment en àrees de treball, formades per persones que voluntàriament participen en el desenvolupament dels projectes que se’n deriven.
L’activitat d’aquestes àrees es coordina a través de les vocalies que participen en les reunions de coordinació com a junta ampliada.

1.    Vocalia Desenvolupament de les persones: Rosario Aoiz. 

2.    Vocalia Acollida socis i simpatitzants: Daniel Llaudet.
3.    Vocalia Comunicació: Brais Padín. 

4.    Vocalia Suport a organitzacions i territoris: Andreu Pérez i Albert Huerta. 

5.    Vocalia Coneixement, Formació, Difusió: Adela Suñer.
6.    Vocalia Aliances / Xarxes: Jorge León. 

7.    Vocalia Relacions amb la xarxa EBC: Ramón Morata.

 

Els Estatuts de l'Associació

© EBC Catalunya - Torre Jussana Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035 - Barcelona - info@ebccatalunya.cat