Saltar a continguts

EBC Catalunya

Navegació

Menú principal

Persones associades

Procediment
 • Accedeix al formulari que trobaràs més a baix i omple’l.
   
 • Posteriorment rebràs la carta de ratificació de la vostra sol·licitud per part de la Junta Directiva amb el nom d’usuari i contrasenya per accedir a l’àrea de socis. La condició com a persona associada no es consolidarà fins l’abonament de la quota corresponent.
Drets i deures de les persones associades

Drets

Drets Polítics

 • Participar en l'Assemblea General.
 • Participar en els grups de treball que s'institueixin.
 • Participar en les activitats que desenvolupi l'ACEBC.
 • Accés a la Junta Directiva (subjecte a la disponibilitat de vocalies)
   

Drets d’explotació

 • Accés a l’àrea de socis de la pàgina web de l’ACEBC.
 • Accés a consultes.
 • Accés als serveis de l'ACEBC a preus preferents.
   

Drets d'Imatge

 • Presència en comunicacions i publicacions de l'ACEBC.
 • Presència al web e l’ACEBC a la llista de persones associades.
   

Deures

 • Completar el formulari d'alta com a soci personal i signar la carta d’adhesió i compromís.
 • Implicació en les activitats i la gestió de l'associació.
 • Contribuir al manteniment de l’ACEBC satisfent la quota anual corresponent; la quota com a persona associada és de 60 euros durant l'any 2015.
  -  Reducció estudiants / jubilats: 50 % quota
  -  Reducció  aturats: 75 % quota 

   

 

© EBC Catalunya - Torre Jussana Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035 - Barcelona - info@ebccatalunya.cat