Saltar a continguts

EBC Catalunya

Navegació

Menú principal

Què fem?

 

Volem promoure canvis per transformar
el model econòmic.

 

Canvis en el comportament de les persones

Fem difusió i formació per activar els valors que fonamenten les relacions humanes i la confiança, la convivència i la participació democràtica. Consum ètic i responsable.

Canvis en les empreses

Donem suport a les organitzacions per fer el Balanç del Bé Comú, com a eina per mesurar l’aportació de les empreses al bé comú.
Canvis en les institucions públiques Per impulsar canvis legislatius i afavorir aquelles activitats econòmiques que contribueixin al bé comú -clàusules socials en compra pública, fiscalitat, polítiques per fomentar territoris pel bé comú (dels municipis del bé comú al mercat ètic europeu).
Canvis en els mitjans de comunicació Creant espais de debat i informació per generar opinió favorable a l’economia del bé comú.
Canvis en les institucions acadèmiques Impulsant la recerca i la transferència de coneixement que ajudi a resoldre els problemes de l’agenda social i faciliti el desenvolupament d’una economia orientada al bé comú.

 

Per promoure aquests canvis volem establir aliances i fer xarxa amb altres moviments i iniciatives similars per realitzar accions conjuntes i impulsar propostes de canvi que fomentin l’economia del bé comú.

© EBC Catalunya - Torre Jussana Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035 - Barcelona - info@ebccatalunya.cat