Saltar a continguts

EBC Catalunya

Navegació

Menú principal

Organitzacions associades

Procediment per associar la teva organització
 • Accedeix al formulari que trobaràs més a baix i omple’l.
   
 • Posteriorment rebreu la carta de ratificació de la vostra sol·licitud per part de la Junta Directiva amb el nom d’usuari i contrasenya per accedir a l’àrea de socis. La condició com a organització associada no es consolidarà fins l’abonament de la quota corresponent.
Drets i deures de l'organització associada

Drets

Drets Polítics

 • Participar en l'Assemblea General.
 • Participar en els grups de treball que s'institueixin.
 • Participar en les activitats que desenvolupi l'ACEBC.
 • Utilitzar el logo EBC amb le banner corresponent.
 • Accés a la Junta Directiva (subjecte a la disponibilitat de vocalies).
   

Drets d'Explotació

 • Accés a l’àrea de socis de la pàgina web de l’ACEBC.
 • Accés a consultes.
 • Accés als serveis de l'ACEBC a preus preferents.
 • Preferència en la proposició d'iniciatives de col·laboració (ACEBC + Partner)
 • Accés preferent als plans de patrocini de l'ACEBC.
   

Drets d'Imatge

 • Presència en comunicacions i publicacions de l'ACEBC.
 • Presència al web de l’ACEBC a la llista d’organitzacions associades.
   

Deures

 • Completar i signar la carta d’adhesió. Les organitzacions membres de l’ACEBC es comprometen a anar implantant bones pràctiques alineades amb el balanç del bé comú (BBC) i a comunicar periòdicament la seva evolució en un informe de millores BBC.
 • Implicació en les activitats i la gestió de l'associació.
 • Anar implantant millores paulatinament i fer el balanç del Bé Comú.
 • Contribuir al manteniment de l’ACEBC satisfent la quota anual corresponent.

 

 Dimensió
Empresa
Organització sense ànim de lucre
Micro    (1- 9 treballadors)
100 €/any
75  €/any
Petita A   (10 - 49 treballadors)
150/any
100  €/any
Petita B   (50-99 treballadors)
250/any
125  €/any
Mitjana (100-249 treballadors)
350/any
250  €/any
Gran (més de 250 treballadors)
1.000 €/any
750  €/any

 

© EBC Catalunya - Torre Jussana Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035 - Barcelona - info@ebccatalunya.cat