Saltar a continguts

EBC Catalunya

Navegació

Menú principal

Com fer el Balanç del Bé Comú

El procés per fer el Balanç del Bé Comú (BBC)

1. Formalització del compromís
2. Creació d’un equip de treball
3. Aplicació el test ràpid
4. Elaboració del Balanç del bé comú
5. Elaboració del pla de millores
6. Publicació/ rendició de comptes

 

1. Formalització del compromís

 1. Accedeix a la pàgina web de l’Associació EBC Catalunya i profunditza en l’Economía del Bé Comú. www.ebccatalunya.cat
   
 2. Registrat al apartat “participa” com a soci o simpatitzant de l’Associació Catalana per al Foment de l’EBC. El propi procés de registre ja inclou la carta d’adhesió (per a organtizacions simpatitzants) o la carta d’Adhesió i compromís (per a organitzacions associades).
   
 3. Rebràs un usuari i contrasenya per accedir a l’àrea de persones i organitzacions associades.

 

2. Creació d’un equip de treball

La creació d’un equip de treball intern és un pas important per poder avançar de manera integral en el camí del bé comú. Es recomana que aquest equip sigui divers i interdepartamental i liderat per una persona de referència a l’organització.
 

3. Aplicació el test ràpid

Una manera molt fàcil, ràpida i il·lustrativa de començar es fer el test ràpid per tenir una primera visió de l’empresa/ organització de la seva contribució al bé comú. A partir d’aquí ja es poden posar en marxa accions de millora molt generals. No obstant, el test ràpid no és aconsellable per fer una anàlisi en profunditat.
 

4. Elaboració del Balanç del bé comú (BBC)

Per fer el BBC cal que disposeu de tres documents:

  • El primer pas per fer el BBC és disposar de la Matriu del Bé Comú en la seva versió actualitzada.

  • El Manual que us guiarà en l’elaboració del BBC a la vostra empresa: Manual del Balance del Bien Común 5.0. Balance completo (en castellà)

  • I dos documents que estan en fase d’actualització:

  • El document de suport per fer el BBC. El següent pas és tenir a l’abast el document que us ajudarà a analitzar, diagnosticar, obtenir la vostra puntuació (nivell d’alineament amb l’EBC) i elaborar el pla de millores.

  • L’eina (actualment en document excel) per registrar les accions referenciades en el punt anterior.

El procés per fer el balanç
Una vegada heu disposat d’aquests tres documents, per completar l’eina excel i fer l’informe del BBC disposeu de tres opcions:

  • Autoaplicació. Fer el BBC internament, de manera autònoma.

  • Grup peer. Fer el BBC en un grup d’organitzacions amb característiques similars (cal que existeixi en el seu moment o es pot crear).

  • Fer el BBC amb suport extern, comptant amb el suport de consultors format i homologat per l’EBC.


Una vegada acabat un d’aquest passos o una combinació dels mateixos, estareu en condicions de fer l’auditoria, per la qual cosa disposeu d’auditors formats i homologats per l’EBC.
 

5. Elaboració del pla de millores


Acabat el procés anterior es tracta de posar en marxa un pla de millores per avançar i progressar de manera continuada.

Es important comptar amb el compromís de la direcció i establir un mètode adient per prioritzar, planificar, executar i fer el seguiment de les actuacions de millora que han estat identificades.

Les fases que podem seguir per fer el pla de millores són:

 • Concreció dels criteris per prioritzar: impacte estratègic, impacte en les persones, cost d’implantació, facilitat d’implantació, etc.
   
 • Estructuració de la participació: persones i distribució de rols
   
 • Realització de la priorització
   
 • Elaboració del pla de treball i calendari d’implantació
   
 • Execució del pla de millores
   
 • Seguiment
   

6. Publicació/ rendició de comptes

Finalment es recomana, des del principi de transparència i rendició de comptes, publicar periòdicament l’informe del Balanç del Bé Comú, perquè tots el interlocutors i parts interessades puguin disposar d’informació clara i útil sobre l’aportació de cada organització al bé comú per afavorir la qualitat de les seves decisions.


 

© EBC Catalunya - Torre Jussana Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035 - Barcelona - info@ebccatalunya.cat